Vyhotovenie projektovej dokumentácie

Projektová dokumentácia by mala byť neoddeliteľnou súčasťou každej stavby a rekonštrukcie stavebných objektov. Ponúkame Vám kompletné vypracovanie projektovej dokumentácie v oblasti stavebnej profesie technické zariadenie budov (TZB) - profesie chladenie, vzduchotechnika , zdravotechnika a vykurovanie. Nami vyhotovená projektová dokumentácia klimatizácie a chladenia kladie dôraz na skutočnosť, že každá stavba je špecifická a predstavy jej vlastníkov a investorov sa líšia v každom detaile.

Služby v odbore technického zariadenia budov:

  • Vypracovanie všetkých stupňov projektovej dokumentácie pre vykurovanie, chladenie, vetranie, zdravotechniku a vykurovanie
  • Vypracovanie cenových ponúk pre vykurovanie, chladenie, vetranie a zdravotechniku
  • Poradenská činnosť v odbore technického zariadenia budov
  • Vyhotovenie projektovej dokumentácie pre jednoduché a drobné stavby, rodinné domy, bytové domy a komplexy, penzióny, hotely, administratívne, aj priemyselné, športové a obchodné objekty.

chladenie - klimatizácia - vzduchotechnika

Projekt - Predaj - Montáž - Servis